חיטוי וערפול חוות גידול

חיטוי ועירפול חוות גידול

אחד האתגרים בשמירה על הגייינה בחוות גידול, הוא הצורך לחטא שטחים נרחבים, תוך שימוש בחומרים ביולוגים, אשר אינם פוגעים בגידולים עצמם.

ערפול קר חוסך זמן, אנרגיה וכח אדם, משום שהפצת החומר נעשית באופן אוטומטי

תמיסת חומר החיטוי היעילה מעורבבת מראש, מופצת באופן שווה ומכסה שטחים נרחבים בקצב מהיר ובאופן אחיד.  שימוש בחומרים ביולוגים וידידותיים לסביבה, יבטיח שמירה על הגידולים ולא יפגע באיכות ובטיב הגידול.