מחסום כניסה מסתובב

מחסום כניסה מסתובב

מחסום כניסה מסתובב מופעל עפ"י אותמגיע כיחידה נפרדת או כחלק ממבואת כניסה סניטרית