אמבט דריכה מובנה לחיטוי סוליות

אמבט דריכה מובנה לחיטוי סוליות הנעליים

אמבט נירוסטה איכותי,
המשמש לחיטוי סוליות נעליים במפעלים תעשייתיים.
מופעל באמצעות משאבת מינון ומבצע תחלופה
של מים וחומר חיטוי באופן אוטומטי בתדירות
הנקבעת עפ"י הגדרת הלקוח.
מגיע כיחידה נפרדת או כחלק ממחסום כניסה סניטרי