מכשיר חיטוי ידיים אוטומטי על רגל

מכשיר חיטוי ידיים אוטומטי על רגל

מכשיר חיטוי ידיים אוטומטי על רגל

  • כפות הידיים מוכנסות למכשיר החיטוי
  • מופעלים חיישנים המפעילים אוטומטית רסס של חומר חיטוי על הידיים
  • כמות חומר החיטוי להתזה בודדת ניתנת לשינוי

ניתן לחבר את המכשיר למחסום אוטומטי המופעל עפ"י אות

  • רק לאחר חיטוי הידיים  המחסום האוטומטי נפתח ומאפשר כניסה
  • ניתן לתזמן  את משך הזמן שיעבור מרגע ההתזה ועד לפתיחת המחסום