מערכת זיהוי פנים

מערכת זיהוי פנים

מערכת משוכללת המתחברת למבואת הכניסה ומאפשרת כניסה לאחר זיהוי הפנים

ניתן להגדיר מדידת חום ושידור אות לפתיחת מחסום הכניסה במידה והחום תקין

ניתן להגדיר זיהוי פנים בחתך עפ"י מחלקות שונות על מנת למנוע הצלבה ומעבר זיהומים בין מחלקות שונות בתחומי המפעל